Zostań rodziną wspierającą

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Logotyp Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - plakat

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Osoby chorujące psychicznie stanowią grupę szczególnie narażoną na zjawisko wykluczenia społecznego.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Podejmujemy liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny.

Złóż wniosek o świadczenie przez Internet

500+, 300+, KDR, becikowe, świadczenie rodzicielskie i inne.

Złóż wniosek
Skip to content