Złóż wniosek o świadczenie przez Internet

Pomoc Społeczna, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Rodzinne, m. in.: Becikowe, Zasiłek Rodzinny, Pielęgnacyjne, Rodzicielskie i inne

Złóż wniosek
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - plakat

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Osoby chorujące psychicznie stanowią grupę szczególnie narażoną na zjawisko wykluczenia społecznego.

Grafika przedstawiająca symbol żarówki z postaciami rodziny w środku otoczony zielonymi listkami.

Bon energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski na bon energetyczny.

Zostań rodziną wspierającą

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Logotyp Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Wójt Gminy Olszewo-Borki przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego

Logotyp Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Wójt Gminy Olszewo-Borki przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego

Logotyp Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Wójt Gminy Olszewo-Borki przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Інформація для громадян України

Informacje dla obywateli Ukrainy

Skip to content