Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Logotyp Funduszu Solidarnościowego

Wójt Gminy Olszewo-Borki
przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji zadania – 140 386,68 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 140 386,68 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje o podpisaniu umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023r. Środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zawarta w dniu 2 marca 2023 r., pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim a Gminą Olszewo-Borki.

Zgodnie z umową łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi – 140 386,68 zł.

Przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przez gminę Olszewo- Borki będzie kontynuacją wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Gmina Olszewo-Borki wzorem ubiegłych lat chce nadal wzmacniać dotychczasowy system wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie gminy oraz czasowo odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Skip to content