Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Osoby chorujące psychicznie stanowią grupę szczególnie narażoną na zjawisko wykluczenia społecznego.

Jednocześnie problem zaburzeń i chorób psychicznych dotyczy coraz większej części polskiego społeczeństwa.

W związku z prowadzoną kampanią „Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”, publikujemy materiały informacyjne:

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – INFORMATOR

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – ULOTKA

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – PLAKAT

Skip to content