Zmiana godzin pracy Ośrodka w wakacje!

Zmiana godzin pracy Ośrodka w wakacje!

Uprzejmie informujemy, że w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pracuje w godz. 7:00-15:00.

Ośrodek w dniach 14, 15, 16 lipca będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 14:00.

Z uwagi na panujące upały i prognozy pogody, które wskazują na dalszy wzrost temperatury powietrza, skrócono godziny pracy Ośrodka zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach z dnia 13 lipca 2021 r.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach planuje przystąpić do udziału w programie pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pod numerem telefonu 29 7647875 lub e-mail: gops@olszewo-borki.pl w terminie do 31.12.2020 r.

Czytaj dalej

Kolonie dla dzieci rolników

Kolonie dla dzieci rolników

Od wielu lat Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. Dostaje na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a tym roku również dodatkowe dofinansowanie z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Kolonie organizowane są we współpracy z urzędami gmin i ośrodkami pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pomaga w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników na terenie Gminy Olszewo-Borki.

Czytaj dalej

Pomoc w zakupach

Pomoc w zakupach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach podejmuje niezbędne działania zmierzające do zapewnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym z terenu gminy Olszewo-Borki w robieniu zakupów i dostarczaniu artykułów spożywczych, środków higienicznych i leków, o ile taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).

Czytaj dalej

Wycieczka Wilno-Troki

Wycieczka Wilno-Troki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach uprzejmie informuje, iż w dniach 26-27.07.2019 r. odbyła się wycieczka Wilno – Troki dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W wycieczce uczestniczyło 45 osób. Uczestnicy mieli okazję zwiedzać: Wileńską Starówkę: Ostra Bramę, plac Ratuszowy, boczne uliczki starówki, polski Kościół Św. Ducha, Kościół Św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego „Jezus Miłosierny”, plac Katedralny, Kościół w Wilnie Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, na którym spoczywa Serce Piłsudskiego oraz Górę Trzech Krzyży.

Czytaj dalej

Skip to content