Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi

W związku z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi przy ulicy Leśnej 2A, 07-416 Olszewo-Borki dla 25 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi typu:

 • typ A dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych,
 • typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • typ D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Osoby zainteresowane bądź opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych zainteresowani uczestnictwem proszone są o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach do dnia 16 grudnia 2022r. pok. nr 5.Wymagania niezbędne do przyjęcia:

 1. Osoby przewlekłe psychicznie chore.
 2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
 3. Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 4. Osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 5. Wiek powyżej 18 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na pobyt dzienny (załącznik nr 1).
 2. Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (załącznik nr 2).
 3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (załącznik nr 3).
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 5. Dokumenty potwierdzające sytuację materialno-bytową wszystkich członków rodziny.

Zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. Więcej informacji pod nr tel. 29 7647875, pok. nr 5.

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na pobyt dzienny
 2. Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych
 3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

 

Skip to content