Pomoc w zakupach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach podejmuje niezbędne działania zmierzające do zapewnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym z terenu gminy Olszewo-Borki w robieniu zakupów i dostarczaniu artykułów spożywczych, środków higienicznych i leków, o ile taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.

Potrzebujący proszeni są o kontakt wyłącznie telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pod nr:

29 764 78 75

Skip to content