Oferta pracy: opiekun – usługa opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach poszukuje osób na stanowisko: opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2022, opieka dzienna.

Wymagania

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
  • inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

Zakres obowiązków

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

  • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa;
  • usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków;
  • ponadto Program zakłada, by opiekun osoby niepełnosprawnej miał prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać oraz sposobie jej udzielenia oraz w takim czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

Informacja o warunkach zatrudnienia

  1. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).
  2. Stawka jednej godziny zegarowej 40,00 zł brutto – limit godzin wynosi 240 godzin zrealizowanych do 30.11.2022r. dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Oferty proszę składać do 06.05.2022 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej oferty – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Skip to content