Projekt systemowy 2014

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w dniu 1 lutego 2014 r. odbył się nabór do udziału w II edycji  projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”.

Czytaj dalej

Zakończenie I edycji projektu

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2013 r. do 31.10.2014 r.

Czytaj dalej

Zakończenie naboru do projektu systemowego

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w dniu 30 czerwca 2013 roku zakończył się nabór do projektu systemowego pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj dalej

Nabór do projektu systemowego 2013

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż od dnia 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. rozpoczyna nabór do udziału w projekcie systemowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”.

Czytaj dalej

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych – projekt 2010

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w 2010 roku dalej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″.

Czytaj dalej

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach realizował w 2008 roku projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″.

Czytaj dalej

Skip to content