Zakończenie naboru do projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w dniu 30 czerwca 2013 roku zakończył się nabór do projektu systemowego pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pragniemy serdecznie podziękować osobom za złożenie ankiet rekrutacyjnych.

Logotyp EU EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content