Wielkanoc to czas otuchy i nadziei

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzą Kierownik wraz z Pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszewie-Borkach

Skip to content