Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł. Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. nr 4 w okresie od 1 do 15 września 2019 r.

Skip to content