Nabór do projektu systemowego 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż od dnia 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. rozpoczyna nabór do udziału w projekcie systemowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące warunki:

 1. Zamieszkuje na terenie gminy Olszewo-Borki.
 2. Korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.
 3. Nie pracuje, bezrobotna(y).
 4. Niepełnosprawna(y).
 5. Zatrudniona(y) w rolnictwie.
 6. Będąca(y) w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu zapewniamy:

 1. Spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym.
 2. Spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem.
 3. Kursy zawodowe.
 4. Wsparcie finansowe.
 5. Catering i serwis kawowy podczas zajęć.
 6. Materiały szkoleniowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w punkcie Informacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13, pokój nr 5 pod nr tel. 29 764 78 75 wew. 105.

Logotyp EU EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content