Komunikat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,

zgodnie z przewidywaniami, koronawirus dotarł również do Polski. W związku z kolejnymi odnotowywanymi przypadkami występowania wirusa COVID-19, powinniśmy zachować szczególną ostrożność i ściśle stosować się do wytycznych służb sanitarnych dotyczących podstawowych zasad higieny.

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca m.in. unikanie uczestnictwa w imprezach masowych – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo lokalnych społeczności zwracam się do Państwa z apelem o nieorganizowanie w najbliższym czasie tego rodzaju wydarzeń, szczególnie z udziałem osób starszych, które najciężej przechodzą zakażenie.

W związku z tym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zwracanie szczególnej uwagi na domy i kluby „Senior+” oraz ich podopiecznych, a także uczulanie personelu placówek na kwestie związane z higieną i bezpieczeństwem zgodne z wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia.

Bądźmy czujni, ale zachowajmy przy tym spokój i zdrowy rozsądek. Wierzę, że stosowanie się do zaleceń pozwoli znacznie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

List Pani Minister Marleny Maląg

KORONAWIRUS: WAŻNE DLA SENIORÓW

Skip to content