Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia naszej instytucji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa, zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Ośrodku.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy potencjalne ryzyko zagrożenia, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą, by podczas załatwiania spraw w Ośrodku, jeśli jest to możliwe, korzystać z alternatywnych form komunikacji: elektronicznej i telefonicznej.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 29 7647875 lub na adres poczty elektronicznej: gops@olszewo-borki.pl

Przypominamy o możliwości kontaktu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

adres skrytki na ePUAP: /GOPS-OLSZEWO-BORKI/SkrytkaESP

lub w obszarze zabezpieczenia społecznego poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

W celu złożenia pisma w formie elektronicznej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów,
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu jako załącznik na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
Skip to content