Nowe formularze wniosków!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O…

"Nowe formularze wniosków!"

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych uprzejmie informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki (pokój nr 1B). NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW! Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 listopada 2017…

"Nowy okres świadczeniowy 2017/2018"