Projekt systemowy 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w dniu 1 lutego 2014 r. odbył się nabór do udziału w II edycji  projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”. Uczestnikiem projektu mogła być osoba spełniająca…

"Projekt systemowy 2014"

Zakończenie I edycji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2013 r. do 31.10.2014 r. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 10 osób niezatrudnionych lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem…

"Zakończenie I edycji projektu"

Zakończenie naboru do projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w dniu 30 czerwca 2013 roku zakończył się nabór do projektu systemowego pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pragniemy serdecznie podziękować osobom za złożenie ankiet rekrutacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w…

"Zakończenie naboru do projektu systemowego"

Nabór do projektu systemowego 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż od dnia 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. rozpoczyna nabór do udziału w projekcie systemowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”. Uczestnikiem projektu może być…

"Nabór do projektu systemowego 2013"

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych – projekt 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w 2010 roku dalej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych…

"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych – projekt 2010"

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach realizował w 2008 roku projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W projekcie uczestniczyło…

"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki"