Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł. Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec,…

"Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018"

Spotkanie z Mikołajem

W niedzielę 18 grudnia 2011 r. w Olszewie-Borkach u zbiegu ulic Średniej i Matejki odbyło się plenerowe Spotkanie z Świętym Mikołajem, który przy był do naszej gminy na zaproszenie dzieci. Szczególnie tych, które wzięły udział w konkursie „List do św. Mikołaja″. Ponieważ tegoroczna zima nie sypnęła jeszcze śniegiem Święty Mikołaj przyjechał do dzieci bryczką wraz ze swym pomocnikiem Reniferem. Wszystkie dzieci, które przybyły na spotkanie otrzymały prezenty w postaci zabawek oraz słodyczy, czyli to o…

"Spotkanie z Mikołajem"