Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

W związku z prowadzoną kampanią „Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”, publikujemy materiały informacyjne: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – INFORMATOR Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – ULOTKA Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – PLAKAT

"Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu"

Apel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach apeluje o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy służby, że jakiś człowiek potrzebuje pomocy, żeby nie doszło do tragedii. Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach tel. 29 7647875 na numery alarmowe: 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne) Mazowiecki Urząd Wojewódzki – bezpłatna infolinia 987. Pracownicy Wojewódzkiego…

"Apel"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania projektów na rozwój działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu na organizację kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zaproszenie – informacje szczegółowe

"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020"

Nowe formularze wniosków!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O…

"Nowe formularze wniosków!"

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł. Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec,…

"Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018"

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych uprzejmie informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki (pokój nr 1B). NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW! Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 listopada 2017…

"Nowy okres świadczeniowy 2017/2018"

Zaproszenie na wycieczkę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach zaprasza do udziału w wycieczce Święta Lipka-Gierłoża-Mikołajki osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Wycieczka odbędzie się w dn. 22.08.2017 r. – 23.08.2017 r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13, pok. nr 5. Zapisy prowadzone będą do dnia 11 sierpnia 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…

"Zaproszenie na wycieczkę"