Nabór wniosków na projekt grantowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych (limit dostępnych środków: 200 000,00 PLN). Więcej na stronie: http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Og%C5%82oszenie-nr-62018G,5466,61

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze Nr: 6/2018/G

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2018/G

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2018/G