Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

W związku z prowadzoną kampanią Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”, publikujemy materiały informacyjne:

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – INFORMATOR

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – ULOTKA

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – PLAKAT