Wypłaty świadczeń

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych uprzejmie informuje, iż wypłaty gotówkowe oraz przelewy na rachunki bankowe świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (500+) będą realizowane od dnia 20.12.2017 r.