Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych uprzejmie informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki (pokój nr 1B).

NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW!

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Osoby które złożą wniosek o świadczenie 500+ już w sierpniu 2017 r., otrzymają decyzję i środki finansowe do 31 października, a w przypadku zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego do 30 listopada 2017 r. Należy również pamiętać, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2017 r., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada 2017 r.

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.