Komunikat w sprawie terminów składania wniosków

Baner Program 500+

Od 1 lipca 2020r. wnioski na świadczenia: „ Dobry Start” (300+) oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać wyłącznie drogą elektroniczną (online), natomiast od 1 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną i tradycyjną (papierową).

W związku z licznymi przypadkami składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na dzieci, które takie uprawnienia posiadają informujemy, że trwający okres, na który ustalone są świadczenia wychowawcze (500+) kończy się 31 maja 2021 r.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłata przysługujących świadczeń

Kolonie dla dzieci rolników

Logo Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

Od wielu lat Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. Dostaje na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a tym roku również dodatkowe dofinansowanie z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Kolonie organizowane są we współpracy z urzędami gmin i ośrodkami pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pomaga w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników na terenie Gminy Olszewo-Borki.

Czytaj dalej

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

Logo Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz projekt jest dedykowany osobom, którzy chcieliby skorzystać z profesjonalnego wsparcia w rozpoczęciu kariery zawodowej.  Nasza organizacja od lat z sukcesem zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. W ramach wspomnianego projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy oraz staże zawodowe, dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika i uczestniczki. Zainteresowane osoby bardzo prosimy o kontakt mailowy pod adresem staz.warszawa@firr.org.pl

Czytaj dalej

Wypłata świadczeń w kwietniu

Obraz Chefchen z Pixabay

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że środki finansowe dla osób mających ustalone prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) za miesiąc kwiecień 2020 r. zostaną wypłacone przed Świętami Wielkanocnymi tj. 09.04.2020 r.

Pomoc w zakupach

Obraz Alexas_Fotos z Pixabay

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach podejmuje niezbędne działania zmierzające do zapewnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym z terenu gminy Olszewo-Borki w robieniu zakupów i dostarczaniu artykułów spożywczych, środków higienicznych i leków, o ile taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).

Czytaj dalej

Skip to content