bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe - 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) pn. Wycieczka turystyczna Mazury (Święta Lipka-Gierłoża-Mikołajki) w dniach 22.08.2017r. – 23.08.2017r. dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu gminy Olszewo-Borki (45 osób w tym 2 opiekunów).

pdf Zaproszenie do złożenia oferty (1423KB) 02.08.2017
pdf Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (428KB) 02.08.2017
pdf Załącznik Nr 2 – Wzór umowy (24KB) 02.08.2017
pdf Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy (529KB) 02.08.2017
pdf Informacja z otwarcia ofert (510KB) 14.08.2017
pdf Ogłoszenie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (866KB) 14.08.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) pn. Wycieczka turystyczna Mazury (Święta Lipka-Gierłoża-Mrągowo-Mikołajki) w dniach 22.08.2017r. – 23.08.2017r. dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu gminy Olszewo-Borki (45 osób w tym 2 opiekunów).

pdf Zaproszenie do złożenia oferty (380KB) 25.07.2017
pdf Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (339KB) 25.07.2017
pdf Załącznik Nr 2 – Wzór umowy (437KB) 25.07.2017
pdf Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy (32KB) 25.07.2017
pdf Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego (610KB) 28.07.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) pn. Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.

pdf Zaproszenie do złożenia oferty - strona 1 (559KB) 28.04.2017
pdf Zaproszenie do złożenia oferty - strona 2 (569KB) 28.04.2017
pdf Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (24KB) 28.04.2017
pdf Załącznik Nr 2 – Wykaz materiałów biurowych (64KB) 28.04.2017
pdf Załącznik Nr 3 – Wzór umowy (24KB) 28.04.2017
pdf Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy (32KB) 28.04.2017
pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (391KB) 15.05.2017

ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH

Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) pn. Świadczenie usług pogrzebowych dla osób zmarłych na terenie Gminy Olszewo-Borki, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

pdf Zaproszenie do złożenia oferty (68KB) 15.03.2017
pdf Formularz ofertowy (50KB) 15.03.2017
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (341KB) 30.03.2017

ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH

Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) pn. Świadczenie usług pogrzebowych dla osób zmarłych na terenie Gminy Olszewo-Borki, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

pdf Zaproszenie do złożenia oferty (402KB) 22.02.2017
pdf Formularz ofertowy (294KB) 22.02.2017
pdf Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego (182KB) 08.03.2017

 Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 16.08.2017
Podpisał: Grażyna Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 14.08.2017
Dokument oglądany razy: 20 155