bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie adresu skrytki GOPS na platformie ePUAP.

Załatwianie spraw w Ośrodku

Na tej stronie biuletynu znajdują się informacje, jak załatwić sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. Poszczególne kategorie spraw zostały pogrupowane w oddzielne pozycje menu. Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem załatwienia sprawy należy kliknąć odpowiednią pozycję w menu strony biuletynu:

  • Pomoc społeczna
  • Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA na temat składania wniosków w formie papierowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach w celu ubiegania się o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW!

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GOPS:

1. W sprawach ogólnych przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Ustaw adresata: GOPS-OLSZEWO-BORKI

2. W obszarze zabezpieczenia społecznego:

  • pomoc społeczna
  • świadczenia rodzinne
  • fundusz alimentacyjny
  • karta dużej rodziny

poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 27.07.2017
Podpisał: Jacek Olewiecki
Dokument z dnia: 27.07.2017
Dokument oglądany razy: 2 142