Bal Walentynkowy 2016

23 stycznia 2016 r. odbył się jubileuszowy X Bal Walentynkowy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. Jest to okazja do zabawy, ale też spotkania w gronie przyjaciół i znajomych. To także forma rehabilitacji  fizycznej i umysłowej. Takie spotkania są okazją do wyjścia z domu, spotkania się z ludźmi, pokonania największej bariery – bariery strachu jaka często tkwi w człowieku niepełnosprawnym.

Celem tegorocznego balu, jak również wszystkich jego poprzednich edycji, była integracja osób niepełnosprawnych z rówieśnikami i środowiskiem lokalnym oraz pobudzanie wrażliwości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży. W trakcie uroczystości odbyły się występy muzyczne braci Michała i Wojciecha Pragaczów oraz przygotowane przez uczniów Gimnazjum zabawy ruchowo-muzyczne pt.: „Krasnoludki” i „Stonoga”.

Na balu bawiło się ok. 170 osób, między innymi:

  • uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte serce” w Ostrołęce,
  • dzieci i młodzież ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,
  • pracownicy i młodzież Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie,
  • młodzież i dzieci z terenu Gminy Olszewo-Borki wraz z opiekunami.

Obecni byli również: Pan Marian Krupiński Radny Sejmiku Mazowieckiego, Pani Aneta Gutowska-Grucelska Sekretarz Gminy Olszewo-Borki, Pani Teresa Mierzejewska Radna Gminy Olszewo-Borki, ks. Bogdan Najda  Proboszcz parafii w Nowej Wsi oraz Pani Lucyna Pokornicka pracownik Przychodni Lekarskiej w Nowej Wsi.

Dziękujemy Panu Leszkowi Kucaba i członkom Integracyjnego Klubu Sportowego „Razem” oraz wszystkim sponsorom, a w szczególności Państwu Annie i Arkadiuszowi Kobrzyńskim, Pani Barbarze i Leszkowi Pragacz, Panu Marianowi Krupińskiemu – Radnemu Sejmiku Mazowieckiego. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska wraz z zasługami, za które chcemy podziękować.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, a w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom i opiekunom, że mimo trudności, jakie napotykają w codziennym życiu, dotarli do nas  i uczestniczyli we wspólnej zabawie.

Podziękowania kierujemy też do uczniów, rodziców, pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum za pomoc w zorganizowaniu balu.

Skip to content