Nabór do projektu systemowego 2013

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż od dnia 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. rozpoczyna nabór do udziału w projekcie systemowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”.

Czytaj dalej

Skip to content