Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych – projekt 2010

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w 2010 roku dalej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″.

Czytaj dalej

Skip to content