Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki

Logotyp EU EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach realizował w 2008 roku projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″.

Czytaj dalej

Skip to content